Farkımız

EMM’in çalışma şeklini düşünüş tarzı ve kurumsal kültürü belirler; EMM’i bu alanlarda bağımsız kılan en önemli unsur ise temel ilkeleridir.

EMM’i farklı kılan nedir?

Birincisi: EMM düşünüş tarzında bağımsızdır. Şirkete yön veren sadece sahip olduğu ilkelerdir. Dolayısıyla, yegâne sorumluluğumuz müşterilerimize karşı olan sorumluluğumuzdur. Hiçbir şey müşterilerimize ve işimize olan sadakatimizin, ayırdığımız zamanın ve harcadığımız enerjinin önüne geçemez.

İkincisi: Geleceğe dönük “yapabiliriz” tutumumuzun ardında, süreçlere ve verilere takılıp kalmak yerine müşterilerimize, irtibat halinde olduğumuz insanlara ve sonuçlara kulak verip odaklanabilme becerimiz yatmaktadır.

Üçüncüsü: İnsanlarımız çok yönlü bakış açısına sahip ve zengin kültürlüdür. Bu nedenle EMM, davranış şekliyle, yapabilirliğinin kapsama alanıyla ve bakış açısıyla küreseldir. Yapısal ve işlevsel açılardan medya ortamlarının dünyanın dört bir yanında belirgin biçimde farklı tarzlarda işlediğinin ve bu nedenle de hiçbir değerlendirme sisteminin doğal olarak her yerde aynı şekilde geçerli olamayacağının farkındayız. EMM’in uluslararası yaklaşımı, markaların başarıları ve medya yatırımlarından maksimum geri dönüşü almaları için yenilikçi ve özelleştirilmiş yollar yaratmada kilit bir rol oynar.

 
Farkımız