Coğrafi Yaygınlığımız

EMM Avrupa çapında müşteriler için verimlilik mekanizması işletmeye girişen ilk medya yönetimi şirketi oldu; şu anda ise bütün dünyayı kapsıyoruz. Ölçü biliminin ve akılcı mantıksal çözümlemenin her tür medyada ve hedef kitlede kullanılabilecek ölçüm araçları olduğu geniş bir marka grubu için, danışmanlık ve performans değerlendirme hizmeti sağlıyoruz.

Müşterilerimizin faaliyette olduğu her pazar, EMM’in faaliyet alanıdır.